Menu

Aanbod advies en inzage in rapport TijdvoorMontferland.nl

Ook op dit bericht dat ze voordat b & w de subsidie afwees gekregen hebben geen reactie. Ik snap nu ook wel waarom. Als je met de hoogwaardige campagne aan de slag gaat kun je ook niet meegaan in de negatieve adviezen van de beleidsambtenaar en het Tpm, omdat het gewoon niet klopt. Om het dan de hele subsidie aanvraag af te wijzen en voorbij te gaan aan verschillende hoogwaardige rapporten en het werk van 3,5 jaar van 1 van de meest gespecialiseerde toeristische bedrijven in Nederland zit je als wethouders aan de foute kant.

 

hi Martin & Oscar,

Ik heb jullie allebei even kunnen spreken vorige week en kort even een reactie om mee te denken in oplossingen.

Mijn advies aan jullie is om mij een kort en bondig advies te laten maken voor het vervolg van de Montferland op 1 campagne en het uitvoeringsprogramma TijdvoorMontferland.nl waar wij op dit moment aan werken. Dat heb ik eigenlijk al bijna klaar.

Een bestemmingsontwikkelings campagne kent allerlei fases. Het uitvoeringsprogramma ‘Tijd voor Montferland’ is de eerste fase en het fundament voor decennia lang voorspoed en goede tijden in Montferland.

We hebben ons tot eind April 2022 gegeven om die basis goed te hebben staan. ( uiteindelijk zijn we tegen die tijd al 3,5 jaar aan het werk ( en veel uitleg & strijd ) om dit voor elkaar te krijgen ) Op dat moment heb ik ook al in beeld hoe het vervolg kan zijn, dat is niet per definitie een vervolg waar wij in de uitvoering dan nog bij betrokken zijn. Kan alle kanten uit.

Dit nieuwe inhoudelijke advies is gebasseerd op kennis en ervaring uit de praktijk laat meteen zien dat jullie onafhankelijk zijn en dat jullie mij en de stichting als autoriteit zien en achter deze campagne staan. Ook voor Rob V en Jos M , die veel tijd en energie in dit project steken, is dit belangrijk.

Het nieuwe document van het Tpm wat ik van Oscar heb gekregen heb ik aan Jos en Rob gemaild.  Ik focus me op de campagne, zoals ik met Jos en Rob heb afgesproken.

Het is wel van belang als je met een Tpm en ambtelijke organisatie zit zoals het nu functioneert dat jullie mij, Jos en Rob veel meer betrekken in alles.  Dan krijg je goede adviezen richting bestuurders en beter toeristisch beleid.

Dus je kunt van mij/ons krijgen

– presentatie aan b & w over het uitvoeringsprogramma van de Montferland op 1 campagne. Over de inhoud dan ! ( samen met Rob V en eventueel Jos M )

– advies aan jullie twee voor een vervolg van de campagne Montferland op 1 en het uitvoeringsprogramma Tijdvoormontferland.nl waar we momenteel aan werken.

Een advies waar , in Montferland, draagvlak voor zal zijn.

Graag op korte termijn een reactie .

Groeten en mooie week
Rob