Menu

Klacht over Tpm van Smm naar B & W

Klacht van Smm over Tpm gestuurd naar B & W

Geacht College,
… stukje uit de klacht …

….. Middels uitspraken van één van de TPM-leden, weten wij inmiddels dat het TPM wordt
gedomineerd door één of twee leden en de voorzitter die sterk aanwezig is (terwijl deze volstrekt
neutraal en onafhankelijk zou moeten zijn en er voor moet zorgen dat ieder lid zijn of haar zegje kan
doen), dat de niet dominante leden, om geen gedoe te willen hebben, maar klakkeloos aannemen
wat de dominante partij verkondigd (zelfs als het volstrekt ongenuanceerde uitlatingen zijn).
Daarnaast bang zijn dat als zij zich anders uitlaten, dit hun zakelijke belangen weleens zouden
kunnen schaden. Wij vragen ons dan ook sterk af wat de waarde is van een dergelijk advies als deze
overwegend van de dominant aanwezige leden en voorzitter komt, die daarnaast ook nog eens
goede contacten onderhouden met de directeur van de Stichting Achterhoek Toerisme. Dat onlangs
één van de pas toegetreden leden (de heer Moens) na twee sessies te hebben bijgewoond het TPM
al weer heeft verlaten met als reden dat hij niet betrokken wil worden bij politiek gedoe, spreekt
boekdelen…..

Klik op onderstaande link om de hele klacht te lezen

Klacht van Smm over Tpm gestuurd naar B & W