Menu

Smm presentatie campagne voor de politiek

De hele politiek was er tijdens onze 2e raadsbijeenkomst. Dit organiseren we zelf om de raad, wat ons betreft het allerhoogste en belangrijkste orgaan in Montferland, op de hoogte te houden van de inhoud van onze campagne. Martin Som en Oscar van Leeuwen heb ik ruim voor deze datum uitgenodigd. Ze reageerden allebei niet echt enthousiast omdat ze vinden/vonden dat je niet zomaar uit jezelf de politiek bij elkaar kunt roepen.  Dit lees je ook terug in whatsapp berichten en mails die ik gestuurd heb met adviezen en meermaals het aanbod ze bij te praten en het rapport Tijdvoormontferland.nl in te zien.  De campagne in detail op een hoogwaardige manier beschreven waaraan niet meer gerefereerd werd toen men de subsidie aanvraag gewoon afwees.

De avond was een groot succes !  Chantal van Rekum vertelde me nog, dat ik het goed had opgepakt en het als het te politiek werd weer goed naar de inhoud gestuurd heb. Dat vond ik fijn om te horen van een ander. Je bent wel eens onzeker als je zo besproken bent.

Iedereen omhelsde ons die avond, 2 cda promimenten ( Wilfried & Raumond) legden mij het vuur aan de schenen en stelden me allerlei vragen. Toen ze steeds bevestiging kregen de ze zochten kwamen ze bij me staan en vertelden me jij hebt onze stem. Ik wist toen niet echt dat we die moesten verdienen, maar snap nu dat je iedereen telkens opnieuw helemaal meenemen moet. Ze krijgen natuurlijk uit van allerlei hoeken informatie.  Op een later moment tijdens de motie van Els nadat b & w onze subsidie aanvraag afgewezen heeft op basis van machtspolitiek stemden Wilfried en Raumong ,  na 2 onderbrekingen , toch tegen.

Dat begrijp ik NU wel , 2 cda wethouders staan er niet echt goed op, bij de subsidie afwijzing. De VVD is een coalitie partner en schijnbaar gaat het dan niet meer om de waarheid/inhoud als er keuzes gemaakt moeten worden. Ik neem het de een en ander niet kwalijk  , vraag me wel af hoe dat voelt als je iemand in het gezicht verteld dat je enthousiast bent en je steun uitspreekt niet lang daarna die persoon en dus de stichting weer laat vallen.

Het was de 2e avond voor de politiek, ging goed, de 3e keer is het een veldbezoek.