Menu

Follow the People

In het boek Vriendenrepubliek heeft de schrijver het over Limburgse kringen. Als je als journalist onderzoek doet naar organisaties is het inzichtelijk maken van het netwerk al heel verhelderend.

 

Netwerken

Er is niks mis met netwerken. De meeste mensen maken onderdeel uit van 1 of meerdere netwerken. Het is natuurlijk wel wat anders als je als overheid geld over de balk smijt.
100 miljoen voor mondkapjes geven aan 1 van je club die snel een bv voor opgericht heeft, geeft aan hoe het bij de overheid werkt. Een lelijk voorbeeld hoe schaamteloos sommige mensen in die wereld zijn. Die ondernemer die wel gespecialiseerd is in mondkapjes en die de opdracht had moeten krijgen, daar praat men natuurlijk niet meer over. Herkenbaar voor mij als toeristisch ondernemer. Al de nodige bestuurders meegemaakt die hun positie , netwerk en macht misbruiken om er zelf beter van te worden. Een wereld waar je liever niet in terecht komt, maar waar je bij tijd en wijlen in verzeild kunt raken. Het is weid verspreid en heel besmettelijk fout gedrag.

Er zijn netwerken waar publieke en private organisaties erg met elkaar verweven zijn geraakt. Dan praat je over complexe machtsstructuren, aangestuurd door enkelen, die in elke bestuurslaag hun machtspositie actief inzetten. Er is weinig democratische controle, wat weer zorgt voor een cultuur van arrogantie waarbinnen zo ongeveer alles wat god verboden is heel normaal gevonden word. Het boek de vriendenrepubliek van Joep Dohmen, laat heel goed zien wat macht met mensen doet. Dit is natuurlijk niet typisch iets voor de provincie Limburg , maar iets wat in elke bestuurslaag, overal in Nederland voorkomt. De voormalige CdK is nu weer burgemeester in Enschede, zo gaat dat. En als die man of vrouw er niet echt wat aan heeft kunnen doen, is dat ook weer niet zo erg. Het zijn vaak een paar hele foute types die de hele bubs beïnvloeden.

Uitermate lastig voor goedwillende bestuurders hier ook iets aan te doen. Interessant is het wel hoe eenvoudig het is om te zien hoe deze organisaties werken of aan het werk gezet worden.

Aan al die journalisten zeg ik blijven drukken en onderzoeken. Met voldoende tegenmacht krijgen goede bestuurders ook weer de kans goed te besturen ipv gestuurd te worden.

In mijn blog Autoriteit.nl vertel ik over mijn zoektocht naar autoriteit en integriteit in bestuurlijk Nederland. Met nieuw verkregen inzichten voorzie ik mijn eigen bestuurlijk netwerk, gevraagd en ongevraagd, van advies.

Sinds kort lid geworden van een politiek partij en al verbonden met kamerleden, statenleden , raadsleden, burgemeesters , wethouders en een hele reeks van andere bestuurders. Mij al wel snel na het lidmaatschap , afgemeld. Na enkele tientallen gesprekken kan ik direct al aangeven te merken aan de bestuurders waar de echte uitdagingen liggen.