Menu

Montferland op 1

 

Montferland op 1 campagne

Montferland op 1 campagne
2019
maart 11

Toerisme NL

Toerisme NL
11 Maart 2019 heb ik op verzoek van Martin Som een mail gestuurd met een document met allerlei informatie en adviezen. ( montferland toerisme kansen ) Ik adviseerde vooral te investeren in eigen media & marketingkracht en niet overal bij aan te sluiten. Met een goede organisatie waarbinnen ondernemers en overheden met elkaar samenwerken en met elkaar investeren kun je het verschil maken. Het rapport van speldenprik tot speerpunt is een goed rapport/initiatief Goed initiatief vind ik persoonlijk. Mijn insteek zou zijn hiervan direct een bedrijf te maken , of een stichting die moet gaan werken als een bedrijf. Ik eindigde dat document met onderstaande regel.  Niet dat ik helderziend ben, ik ken de clubs, de bestuurders en de werkwijze. Samen werkt altijd beter. Politiek & eigenbelang zit dat vaak in de weg.
2021
juni 29

Suggestief Vakantiekrant artikel Ellen Mulder

Suggestief Vakantiekrant artikel Ellen Mulder
Een suggestief artikel waarmee Ellen Mulder direct de toon zet in het Toeristisch Platform Montferland. Dit doet ook afbreuk op al ons werk aan de Montferland op 1  campagne.  
juli 2

Lunch bij Eetcafe de Gracht

Lunch bij Eetcafe de Gracht
Een door mij georganiseerde lunch om dingen bespreekbaar te maken. Houding Martin in het begin erg agressief. In eerste instantie geen idee wat er aan de hand was weer. Hij viel uit met “Jij ook met de Achterhoek”. Ik ,  “Hoe bedoel je ? ”   . Hij , “Ja dat je overal deachterhoek.nl op zet”. Ik , “Martin, dat is onze site voor de Achterhoek waarmee we al 22 jaar de Achterhoek promoten. Dat is toch positief ? Wat is nu precies je probleem ? . Hij , “Ja daar staat stat niet op.”  Ik ,”Wie, wat hebben die te maken met Montferland, die hebben jou toch onlangs uitgelegd waarom ze al zo lang zo weinig doen voor Montferland?” Onprettig gesprek, ik merkte meer en meer de spagaat waarin de wethouder terecht kwam . Op..Read More
juli 8

Reactie van mij op artikel 29 Juni richting Ellen Mulder

Reactie van mij op artikel 29 Juni richting Ellen Mulder
Via linkedin
augustus 11

Aanbod aan Wethouder om bijgepraat te worden

Aanbod aan Wethouder om bijgepraat te worden
s
oktober 11

Aanbod advies en inzage in rapport TijdvoorMontferland.nl

Aanbod advies en inzage in rapport TijdvoorMontferland.nl
Ook op dit bericht dat ze voordat b & w de subsidie afwees gekregen hebben geen reactie. Ik snap nu ook wel waarom. Als je met de hoogwaardige campagne aan de slag gaat kun je ook niet meegaan in de negatieve adviezen van de beleidsambtenaar en het Tpm, omdat het gewoon niet klopt. Om het dan de hele subsidie aanvraag af te wijzen en voorbij te gaan aan verschillende hoogwaardige rapporten en het werk van 3,5 jaar van 1 van de meest gespecialiseerde toeristische bedrijven in Nederland zit je als wethouders aan de foute kant.   hi Martin & Oscar, Ik heb jullie allebei even kunnen spreken vorige week en kort even een reactie om mee te denken in oplossingen. Mijn advies aan jullie is om mij een kort en bondig advies te laten maken..Read More
oktober 14

Betaling website zomer 2019

Betaling website zomer 2019
1 van de voorbeelden van werk wat aan mij gevraagd is waar uiteindelijk het geld niet voor betaald is. Ook hoe ambtenaren zelfstandig dit soort zaken sturen. Ze geven dus eigenlijk aan de subsidie voor Stichting Montferland Marketing vullen we aan met het bedrag dat eigenlijk bestemd was voor Crio. Zomer 2019, 4 maanden werk, 4 fte voor OntdekMontferland. Ik heb veel inzage gekregen in documenten, dit is 1 van de weinige interne stukken die ik ook echt gekregen heb. Dus 2 jaar na dato, nog steeds geen geld. En tot op de dag van vandaag is het overname bedrag nog niet volledig betaald. Je ziet ook hoe wij mee moeten bewegen, financieel gezien, om de stichting ueberhaupt mogelijk te maken. Dit is maar 1 voorbeeld daarvan.
oktober 18

TPM Advies

TPM Advies
Een 2e advies van het Tpm waar b & w naar gekeken heeft. Martin Som had dit ook bij hemzelf kunnen houden. De voorzitter van het Tpm is oud wethouder Doesburg Ellen Mulder die hele nauwe banden heeft met Stat , die zo positief is overal over onze campagne. Die onlangs nog Rob Vister influisterde , de gemeente wil echt niet met Smm. ( Crio )  
oktober 20

Reactie op TPM brief naar B&W

Reactie op TPM brief naar B&W
Beste Ellen, Ik zou veel meer in gesprek gaan met de mensen die Montferland op de kaart zetten dan brieven naar b & w sturen. Beetje intimiderend ook. Ik had dit wel verwacht , niet gehoopt. Je brief is ter kennisgeving aangenomen bij B & W maar niet echt positief ontvangen en doet afbreuk aan je autoriteit. De meeste wethouders zijn helemaal op de hoogte van de campagne die al 3 jaar loopt. Dat de stichting pas 1 Mei begonnen is, is ook een apart hoofdstuk , om snel te vergeten. Je bent meermaals uitgenodigd , net als anderen, de meeste gaan in gesprek. De lijntjes met de provincie zijn ook stil, wat eigenlijk voor veel mensen geldt die op de een of andere manier bij een toeristische organisatie betrokken zijn. Ik snap dat, want..Read More
oktober 21

Smm presentatie campagne voor de politiek

Smm presentatie campagne voor de politiek
De hele politiek was er tijdens onze 2e raadsbijeenkomst. Dit organiseren we zelf om de raad, wat ons betreft het allerhoogste en belangrijkste orgaan in Montferland, op de hoogte te houden van de inhoud van onze campagne. Martin Som en Oscar van Leeuwen heb ik ruim voor deze datum uitgenodigd. Ze reageerden allebei niet echt enthousiast omdat ze vinden/vonden dat je niet zomaar uit jezelf de politiek bij elkaar kunt roepen.  Dit lees je ook terug in whatsapp berichten en mails die ik gestuurd heb met adviezen en meermaals het aanbod ze bij te praten en het rapport Tijdvoormontferland.nl in te zien.  De campagne in detail op een hoogwaardige manier beschreven waaraan niet meer gerefereerd werd toen men de subsidie aanvraag gewoon afwees. De avond was een groot succes !  Chantal van Rekum vertelde me..Read More