Menu
Nieuws

Brevet van onvermogen

Brevet van onvermogen, politici gebruiken dan vaak maar het woordje onacceptabel. Nietszeggend omdat er ook niets zinnigs te zeggen is. Als je als overheid moeite hebt om toe te geven dat je beleid keer op keer niet goed blijkt te zijn verlies je aan autoriteit.

Je kunt veel beter inzetten op vakmanschap. Nu kan ieder Jan Doedel die goed is in netwerken ( Netwerken = kontkruipen, kontlikken, likken, pluimstrijken, slijmen, stroopsmeren, vleien, slijmen  ) ergens bestuurder worden zonder dat het zeker is dat er andere capaciteiten aanwezig zijn. Met alle negatieve gevolgen van dien.