Menu
Nieuws

De Regio, niemandsland

Opnieuw een interessant rapport van de ROB ( Raad van openbaar bestuur )

Een vierde formele bestuurslaag naast het rijk, de provincies en de gemeenten? Nog meer bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtelijke organisaties.

Zoals het nu gaat zijn er gemeentes die een bepaalde taak uitvoeren. Ze werken hierin vaak ook samen met andere gemeentes in zogenaamde vierde bestuurslagen zonder democratische controle. Dit kunnen er meerdere zijn in 1 regio. In een provincie werken weer meerdere regio’s met elkaar samen. Sommige provincies werken op allerlei vlakken ook weer samen met andere provincies als 1 grote regio. ( het oosten : gelderland en overijssel, het noorden : groningen, friesland en drenthe )

Lekker overzichtelijk , kostbaar, onbestuurbaar , oncontroleerbaar en inefficiënt.

Om beter te kunnen sturen lijkt het mij veel beter om provincies ( net als sommige gemeentes ) op te laten gaan in grotere regio’s. Zeker als die regio’s al samenwerken en heel goed bij elkaar passen. Minder bestuurders en meer ruimte en middelen om te investeren in een goed team. Een regio is zo veel beter te besturen ( en te controleren ) en kan ondersteunen bij taken waar de gemeentes op vastlopen of deze taken overnemen.