Menu
Nieuws

Meldpunt voor een klokkenluider

Wat als je grootschalige netwerkcorruptie en machtsmisbruik in beeld hebt. Grootschalige netwerkcorruptie waarbij jaarlijks miljoenen overheidsgeld achterover worden gedrukt, wat oogluikend door alles en iedereen toegestaan word, waar kun je dan heen voor hulp? Deze post gaat vooral om het onderzoeken van functionarissen in dienst van de overheid (incl. semi-overheid); naar hun misdrijven waardoor de integriteit van de overheid ernstig is aangetast.

De tekst haal ik letterlijk van een pagina van de website van de rijksrecherche.

“De Rijksrecherche voorziet in de behoefte aan een opsporingsinstantie die een onafhankelijk, vertrouwelijk en onpartijdig onderzoek kan instellen naar vermeend strafbaar gedrag binnen de overheid, zonder dat het onderzoek beïnvloed wordt door enige vorm van belangenverstrengeling of naar buiten toe de schijn daarvan wekt.”

Memorie van Toelichting Politiewet, 23.11.2006,
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2006-2007. 30880 nr. 3

Je kunt er dus voor alles heen. Een bestuurder die met bonnetjes knoeit, een ambtenaar die steekpenningen aanneemt of zijn of haar positie misbruikt om bevriende organisaties voor te trekken, etc etc .

Misschien dan toch de plek waar zaken echt aangepakt worden. Een campagne via de pers, zoals momenteel bij John Berends, is dat de betere manier ? Waarom gaan deze ambtenaren niet direct naar de rijksrecherche vraag ik mij af.