Menu
Nieuws

Transparency.nl

Lousewies van der Laan is directeur van de Nederlandse afdeling van Transparency International (TI), een internationale niet-gouvernementele organisatie (NGO) die als taak heeft wereldwijd corruptie te bestrijden.

Interessante PODCAST van Eric van FTM met Lousewies

  • Transparantie: corruptie zichtbaar maken
  • Integriteit: een kernwaarde in Nederland
  • TI-NL: dé anti-corruptie organisatie in Nederland

Stukje uit het document Focus.
Integriteit in de publieke sector – Pagina 16

Het aantal integriteitsschendingen in de publieke sector is de afgelopen jaren eerder toe- dan afgenomen. De eerder genoemde daling van Nederland op de CPI die de afgelopen jaren is ingezet, bevestigt dit gegeven. Rechtszaken tegen lokale politici, politiemollen en defensiemedewerkers schaden stuk voor stuk het vertrouwen van burgers in de overheid…

lees meer in het document Focus

Je kunt ook lid worden van Transparency ( wij zijn lid )