Menu
Nieuws

Regentencultuur

Nieuwe bestuurscultuur is momenteel een populair thema.

De oude regenten in de 17e en 18e eeuw vormden besloten clubjes mensen waarbinnen alle bestuurlijke functies in een regio werden verdeeld. Gemeenschapsgeld kon zo de door regenten gewenste manier ingezet worden. Men kon zich profileren en gebruikte de kas voor politieke doeleinden en om het netwerk in stand te houden. Corruptie was toen ook al een discussie, echter die cultuur is nooit verdwenen.

Money is the devils ey

De nieuwe bestuurscultuur is een nieuwe regentencultuur. Als je de tijd hebt , en de tijd neemt te observeren zie je heel duidelijk het speelveld van de macht. Want een machtsspel is het, het gaat niet om de inhoud. Zelfverrijking, zelfverheerlijking en allerlei zaken die het daglicht niet verdragen zijn aan de orde van de dag. Dit zie je landelijk , in de provincies en gemeentes. Vriendjespolitiek , met het bijbehorende akelige hooghartig gedrag. Men komt er mee weg, meestal. In Limburg werd het provincie bestuur weggestuurd. Waar zitten die bestuurders nu ? Dat bedoel ik. Gelukkig krijgt deze provincie, met Emile Roemer, een pracht mens met een sterke persoonlijkheid als ‘gouveneur’. Goede keuze denk ik voor het prachtige Limburg !

Regentenclubjes belemmeren ontwikkeling. Bestuurders hebben meestal geen visie en zijn alleen bezig met hun positie, aanzien en het geld , dat is het belangrijkste voor de meesten.

Regentencultuur